برای مشاهده عکس ، روی آن کلیک کنید.

haram


ما را به دعا کاش نسازند فراموش

آنان که جوار حرم و محضر شاهند


عکاسی شده در پاییز 93

دوربین : موبایل هوآوی هُنُر