برای دریافت عکس ، روی آن کلیک کنید
هیئت سائلین حضرت زینب

هیئت برای من همیشه جایی بوده که در اونجا به آرامش و یه حس خوب معنوی میرسم.
تو هیئت احساس میکنم سبکتر میشم و کمی هم به خدا نزدیکتر.
با اینکه اصلا چایی خور نیستم ولی چایی روضه یه چیز دیگه ست 
به قول شاعر : این چای روضه ها که مرا زیر و رو کند / عطرش ز دور کار هزاران سبو کند

دوربین : Canon 1100D
هیئت سائلین حضرت زینب س (زینبیه شهران)