برای دریافت عکس روی آن کلیک  کنید

گنبد سلطانیه


بنای گنبد سلطانیه در دوران حکومت خدابنده در مدت حدود 9 سال از 704 تا 713 ه.ق احداث شده و تنها بنایی است که از مجموعه سلطانیه باقی مانده است. بانی و سازندة آن را رشیدالدین فضل الله و تاج الدین علیشاه ذکر کرده‌اند اما تاکنون در هیچ جای بنا کتیبه یا نوشته‌ای دال بر معمار و سازنده و یا هنرمندان سازنده آن به دست نیامده است و درباره تاریخ شروع ساخت آن نظریه‌های گوناگون وجود دارد. 

تابستان 92

زنجان ، گنبد سلطانیه

دوربین : Canon 1100D