برای دریافت عکس ، روی آن کلیک کنید.

پروانه


رسم دنیا پیله کردن . . .

و رسم ما پروانگی

و معنای زندگی در این پروانه شدن و شکوفایی نهفته ست

و نهایت این پروانگی ، اتصال به مبداء حیات و جاودانگی ست.دوربین : Canon 1100D