برای دریافت عکس ، روی آن کلیک کنید.

تهران


شهر من شاد و پر از ایمان است

گرم همچون دل تابستان است


تهران - پانزده خرداد

تابستان 93

دوربین : Canon 1100D